• Aplikovaný výzkum a vzděláváníProvádíme aplikovaný výzkum - kvantitativní a kvalitativní analýzy
  • Pronájem školících prostorNabízíme pronájem moderních sálů
Výzkum
Číst více
Vzdělávání
Číst více
Personální agentura
Číst více
Dotační poradenství
Číst více
Aktuální informace
24 lis 2020

Pěstounská péče příbuzných

Pěstounská péče je jedním z institutů náhradní rodinné péče. Řadí se k ní i pěstounská péče příbuzných, které byla dopo...

Zobrazit více informací » Výzkum
< >

SocioFactor

SocioFactor s.r.o. byl založen dne 20. dubna 2009. Je výzkumnou a vzdělávací organizací, jejímž předmětem podnikání jsou činnosti v oblasti aplikovaného výzkumu a vzdělávání. Společnost se vymezuje jako subjekt sociální ekonomiky. Vyvíjí podnikatelské aktivity v oblasti aplikovaného výzkumu, tj. realizuje teoretické a experimentální práce zaměřené na získávání nových poznatků a dovedností pro vývoj nových nebo podstatně zdokonalených postupů a služeb, zejména v oblasti posílení sociální integrace a soudržnosti. V oblasti aplikovaného výzkumu produkuje výzkumné zprávy, další publikační výstupy a vytváří kapacity pro vývoj a šíření inovací. Dále vyvíjí aktivity v oblasti vzdělávání, zejména tzv. dalšího vzdělávání, které zlepšuje šance na získání pracovního uplatnění sociálně či jinak znevýhodněných osob. Nabízí vzdělávací kurzy pro pracovníky pomáhajících profesí, realizuje vzdělávací projekty. Výzkumy, vzdělávání a expertízy realizuje společnost v souladu s celkovou strategií sociální ekonomiky. V roce 2013 byla společnost posouzena Radou pro výzkum, vývoj a inovace a na základě splněných kvalifikačních znaků byla zařazena na seznam výzkumných organizací. V prosinci roku 2013 bylo společnosti SocioFactor s.r.o. uděleno Generálním ředitelstvím Úřadu práce České republiky povolení ke zprostředkování zaměstnání. 

 


Náš tým

< >
Nahoru