• Aplikovaný výzkum a vzděláváníProvádíme aplikovaný výzkum - kvantitativní a kvalitativní analýzy
  • Pronájem školících prostorNabízíme pronájem moderních sálů
Výzkum
Číst více
Vzdělávání
Číst více
Personální agentura
Číst více
Dotační poradenství
Číst více
Aktuální informace
14 Led 2021

Terénní výzkum

Provádění terénního výzkumu patří k základním dovednostem, které naši výzkumníci mají. 

Zobrazit více informací » Výzkum
< >

SocioFactor

SocioFactor s.r.o. byl založen dne 20. dubna 2009. Vznikl a sídlí v Ostravě, své pobočky má v Brně a Olomouci. Je výzkumnou a vzdělávací organizací. Vyvíjí podnikatelské aktivity v oblasti aplikovaného výzkumu, tj. realizuje teoretické a experimentální práce zaměřené na získávání nových poznatků a dovedností pro vývoj nových nebo podstatně zdokonalených postupů a služeb, zejména v oblasti posílení sociální integrace a soudržnosti.

V oblasti aplikovaného výzkumu produkuje výzkumné zprávy, publikační výstupy a vytváří kapacity pro vývoj a šíření inovací. Dále vyvíjí aktivity v oblasti vzdělávání, zejména tzv. dalšího vzdělávání, které zlepšuje šance na získání pracovního uplatnění sociálně či jinak znevýhodněných osob. Nabízí vzdělávací kurzy pro pracovníky pomáhajících profesí, realizuje vzdělávací projekty. Výsledky výzkumů společnost publikuje např. v odborných článcích v periodicích, kapitolách v odborných knihách, článcích ve sbornících nebo jako certifikované metodiky. Tyto výstupy jsou součástí informačního systému výzkumu, experimentální vývoje a inovací (IS VaV). Společnost má množství ohlasů a citací a řešila již řadu výzkumných projektů. Disponuje oprávněním pro práci s důvěrnými informacemi, má vlastní vybavené prostory umožňující práci s daty, ale také prezentaci výsledků nebo pořádání setkání či vzdělávacích akcí.

Od roku 2019 SocioFcator prošel velkou změnou, když do svého fungování zavedl zásady učící se organizace, zejména systémové myšlení. Učící se organizace a učící se zaměstnanci ovlivňují každodenní chod a způsoby práce. Mezi priority patří trvalá podpora učení se a systémového myšlení, kvalita výsledků práce, působení na vnější prostředí a práce s vytvořenými výstupy. Organizace klade důraz na praktické aplikace znalostí nabytých výzkumem a podporuje vyvolávání pozitivních změn ve veřejných službách a službách orientovaných na klienty. Složení týmu je pestré z hlediska oborů, jeho součástí jsou sociologové, antropologové, andragogové, pedagogové, geografové, sociální pracovníci a absolventi dalších oborů.

SocioFactor je firmou, která vytváří prostor pro trvalé učení se, neustále prozkoumává své možnosti a připívá ke společenskému prospěchu, vítá inovace, vytváří příležitosti pro zajímavou práci, vystupuje jako odborná a expertní, schopná dobře radit ostatním. Nalézá se v prostoru mezi veřejným a soukromým sektorem, v němž hledá potenciál pro společensky odpovědné znalosti a aplikace. Umí vytvářet zajímavé a užitečné aplikace pro praxi, včetně vzdělávání, podporuje rozvoj kvalitních služeb.

 


Náš tým

< >
Nahoru